Login
+Follow
Login

Vårt förhållnings sätt till levande varelser

By Friluftsmat med Anders Klint on 2014.02.18 In Eko

Detta inlägg har inget att göra om matlagning, men handlar om djur och det som delvis är en del av vår föda och vårt förhållnings sätt till levande varelser och jag vill bara klargöra min inställning till djurparker.

Det finns en vanföreställning att man som djurvän ska uppskatta djurparker. Detta är självklart fullständigt felaktigt. Själva poängen med en djurpark är inte som det påstås att bevara utrutningshotade arter, utan att visa upp exotiska djur för människor. Om man verkligen ville bevara en art skulle man se till att skydda artens naturliga habitat istället för att hålla individer från arten fångna i i-länder. Det finns inget värde att bevara en art så länge de inte har en möjlighet att överleva i det fria på grund av att deras naturliga habitat förstörts av mänsklig expansion.

Antalet individer som hålls i fångeskap i djurparker är oftast så pass få (eftersom en större grupp inte skulle vara ekonimskt lönsamt att hålla) att deras genpool inte motsvarar det som behövs för att hålla arten stark och undvika inavel. På detta sätt kan djurparkerna istället bidra till att försvaga arter. Detta samtidigt som de individer man håller vänjer sig vid ett liv i fångenskap och därför kräver träning innan de kan åter-introduceras i det vilda (om detta överhuvudtaget sker).

Man kan också ifrågasätta det etiska i att fängsla en viss konkret individ och hålla den under omständigheter som inte är gynsamma för denna individ (som i djurparken inte kan leva ut sina naturliga beteenden fullt ut) och berättiga detta med artens överlevnad. Ett sådant abstrakt mål är inte något som kommer trösta det individuella djur som hålls fången för att människor ska kunna titta på det.

Om vi ville rädda djurarter skulle vi inrätta naturreservat över stora delar av jordens yta och inte tillåta mänsklig inblandning på dessa områden. Men detta skulle ju inte vara ekonomiskt lönsamt och kommer därför aldrig hända så länge våra handlingar vägleds av profithysteri och antropocentrism. Djur som hålls i djurparker är där för att underhålla människor och inte av någon annan anledning. Om det var för artens skull så skulle de flesta inte hållas på våra breddgrader överhuvudtaget.

Ge aldrig upp

 

0 Responses to "Vårt förhållnings sätt till levande varelser"
Related posts
Related post from other blogs

    Comments (0)

    Leave a comment

    E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *
    *
    *

Om friluftskocken

Under mitt mer än trettio år långa arbetsliv har jag arbetat som kock, har jag till skillnad från de flesta andra kockar gjort en yrkesmässig gourmetresa i vildmarken.

Följ mig på Facebook
+Follow

Login